Ехо от озарение

Автор: Марта Джурина с участието на Соня Йончева
Куратор: Борис Костадинов

Ако „чужденците са навсякъде“ (каквато е темата на това биенале), то ЕХО ОТ ОЗАРЕНИЕ изхожда от хипотезата, че всички ние сме чужденци - независимо дали става въпрос за волното или неволното ни участие в един или друг социален, културен, икономически, технологичен, политически или миграционен контекст. Всъщност, дори и никога да не сме прекрачвали прага на дома си, технологичната ни съвременност ни прави да бъдем чужденци във всяка една секунда, изпращайки ни във виртуални „чужди територии“ и вкарвайки ни в контакт с чужд интелект с изкуствен характер.

Проект [pdf]

Мавзолей на един жив свят

Автор: Иглика Христова
Куратор: Мари-Лор Дежарден

Проектът „Мавзолей за един жив свят“ е замислен като процес с отворен край, изследващ историческите и културни трансформации в България в пряката им връзка с всеобщата история. Погледът е преднамерено глокален, а изборът фигурата на Ленин да бъде в центъра на проекта е израз на желанието да се изследва повторението на Историята, въплътено в един от най- унищожителните ѝ митове: стремежът към власт.

Проект [pdf]

Павилион за психични понятия в изгнание

Автори: Станислав Памукчиев и Петер Цанев
Куратор: Йово Панчев

Идеята на проекта акцентира върху темата на биеналето „Чужденци навсякъде“ и концепцията на куратора Адриано Педроса, свързана с фигурата на художника като чужденец, изгнаник и бежанец, с което се поставя въпроса за творбата на изкуството като място на множество кризи, отразяващи капаните на езика, превода, различията и несъответствията между нас.

Проект [pdf]

Надалече и до нас

Автор: Мариана Василева
Куратор: Дейвид Елиът

Oт както се отдалечилa от родината си, винаги съм мотивиранa да създам възможно най-доброто въплъщение на тази тема – да си чужд в света, в определена географска, икономическа или друга културна ценностна система или дори в собственото си семейство, a понякога сме чужди на самите себе си.

Проект [pdf]

България като съществително

Автор / Куратор: Радостин Седевчев

Проектът изследва „противостоящите нагласи към конструирането на идентичности (такива които да бъдат затвърдени и такива, които трябва да бъдат разрушени)“.

Проект [pdf]

Проект СИС

Художници: Боряна Петкова и Искра Благоева
Куратор: Снежана Кръстева

“СИС” е проект в развитие на художничките Боряна Петкова и Искра Благоева в сътрудничество с постоянно нарастващ брой жени. Иницииран от двете авторки през 2021 г., той е породен от обща идея за създаване на ново, макар и временно, вид сестринство, което би свързало жени от различни поколения.

Проект [pdf]

Романтични видове

Художник: Александра Чаушова
Куратор: Десислава Димова

Романтични видове е медитация върху проблема за идентичността, другостта и екзотичността, която се простира не само върху човешката съдба, но и върху историята на асимилиране на чуждото и различното от природата. Птици от далечни страни са били познати и търсени още от древността, а георграфските открития, търговията и колониализма, засилват достъпа и интереса към изучаването на вякакви екзотични видове на флората и фауната.

Проект [pdf]
Визуални материали [pdf]

Трима мигранти в една лодка

Художник - Петко Дурмана
Куратор - Джузепе Лепоре

Инсталацията-пърформанс е създадена като въображаемо пътуване на трима мигранти и трафикант с малка гумена лодка нагоре по течението на река Марица (Еврос на гръцки). Пътуването става през нощта, защото реката е граница между Гърция и Турция и пътниците трябва да са крият денем от граничните полицаи на двете страни, като целта им е да стигнат до България и оттам да продължат към мечтания живот в богатите европейски страни.

Проект [pdf]
Визуални материали [pdf]

Пустош

Художник: Димитър Солаков
Куратор: Ларс Нордби

Както има свят с чужденци навсякъде, представете си свят, в който няма чужденци никъде.

Проектът на Солаков, със своя експресионистичен подход, отвежда зрителя към едно визуално и звуково преживяване, което противопоставя човешката небрежност на фона на потенциалната разруха на планетата ни и нашият свят, такъв какъвто го познаваме.

Проект [pdf]

Foreigners nowhere

Артист: Боряна Венциславова
Куратор: Галина Димитрова

Проектът се занимава с художествено-магически практики за лечение на индивида, обществото, управляващите институции и техни представители, от расизъм, ксенофобия, хомофобия, ислямофобия, антисемитизъм, антициганизъм и всякакви форми на нетолерантност и омраза.

Проект [pdf]

Слизайте от конете там горе

Художник: Лъчезар Бояджиев
Куратори: Овюл Дормушоглу и Джоана Варша

Живеем във време на поляризация, когато много паметници падат, а други са защитени с „възглавници“ по време на война. „Всеки може да бъде статуя, но за това животът ви трябва да има значение“, написа философът Пол Б. Прециадо в отговор на иконоборческите жестове върху фигури на колонизатори в цяла Европа и Великобритания от 2020 г. насам. Чий живот наистина има значение или чий живот е по-важен от живота на другите – това са основните въпроси, които определят глобалния политически дневен ред, особено през последните две десетилетия. Тези дилеми са отразени в мащабното предложение на Лъчезар Бояджиев за Българския павилион на 60-ото Международно биенале на изкуството във Венеция за 2024 г. с куратор Адриано Педроса.

Проект [pdf]
Визуални материали [pdf]

Where do you go when you close your eyes

Художник: Калин Серапионов
Куратор: Марина Славова

В „Where do you go when you close your eyes?“ Калин Серапионов развива темата за общуването, за границите между личното и споделеното, като този път индивидуалността на персонажите е представена през техните лични вещи. 33-ма непознати от различен пол, възраст, произход и социален контекст ще участват в заснемането на видеото. На всеки от тях ще бъде предоставена кутия с огледална повърхност, с размер на средно голям пътнически куфар – вместимост, станала част от номадското ни ежедневие. В тези кутии всеки от участниците ще донесе най-важните си вещи, определящи характера, същността и интересите им, но и разказващи личният им мотив и представа за пътуване.

Проект [pdf]

Мечтание срещу течението

художник Калас Либфрид (Калоян Любомиров)

Проектът изследва изчезването - както в контекста на природата и глобалната екологична криза, така и на паметта и историята. Предложението представлява поетично пътешествие срещу течението на Дунав, в което се преплитат личният разказ, неопределимата самота на чужденеца и големият наратив за човека в епохата на антропоцена. Дунав е онзи особено силен образ и на граница, и на свързване, дълбоко отпечатан в европейската култура и история. За Либфрид пък реката се свързва с отчуждения дом и опита за завръщане.

Проект [pdf]
Визуални материали [pdf]

Произход - Земя

Автор: Лора Димова
Куратор: Кристин Лангинауер

Новият проект на Димова "Произход - Земя" разглежда връзката ни със земята и природата. Той обединява практиките, които тя развива през годините по отношение на керамиката, философското мислене и художествения език. На крьстопт между Изтока и Запада, Севера и Юга, миналото и бъдещето, традицията и модерността, художничката често се пита къде принадлежи.

Проект [pdf]

Антропофаг

Автор: Йона Тукусер

Проект „Антропофаг” има за цел да обедини трагичните събития от миналото с настоящата война, породена от инвазията на Руската федерация в Украйна. Силно експресивната, многослойна живопис на Йона Тукусер въздейства шоково, превръщайки човекоядните истории в драматични реквиеми. Инсталацията е свързващото звено между гладоморите, когато зърното е било реквизирано по нареждане на съветските правителства и настоящата война, в която зърното е изпепелено от атаките с ракети и дронове на Руската федерация.

Проект [pdf]

Еолийско ехо

Артисти:

  • Александър Хаджиев - композитор, звуков дизайнер
  • Борис Далчев - визуален артист
  • Ксения Раввина - режисьор и драматург
  • Михаела Добрева - дигитален артист


Куратори: Росена Иванова, Габриела Василева

Работата се позиционира в дискурса на чуждостта, разселването и изследването на маргинализирани разкази, допринасяйки за продължаващия диалог в рамките на международното съвременно изкуство.

Проект [pdf]
Визуални материали [pdf]

Съседите

Куратор: Васил Владимиров
Автори: Красимира Буцева, Джулиан Шехириан, Лилия Топузова

„Съседите“ изважда на показ премълчаните и избледнели спомени на оцелелите от политическото насилие на комунистическия режим. Проектът осветява репресиите извършени между 1945-1989 г. и разглежда проблемното им наследство в настоящето. Чрез намерени обекти, видео и звукова инсталация Красимира Буцева, Джулиан Шехирян и Лилия Топузова разказват историите на онези, които са преживели българските ГУЛАГ и затвори. Проектът е от огромно значение, тъй като съчетава художествено изследване, устни истории, теренни проучвания, етнография и технологии. Създавайки пространство, в което посетителите могат да станат свидетели на историите на заклеймените като чужденци в рамките на българските граници проектът може да се счита за отговор на призива на Адриано Педроса за разглеждане на темата “Чужденци навсякъде”.

Проект [pdf]
Визуални материали [pdf]

адрес

Зала „Тициан“ (Sala Tiziano) в Centro Culturale Don Orione Artigianelli
Fondamenta Delle Zattere Ai Gesuiti 919, 30123 Венеция, Италия
(близо до Моста на Академията)

организатори